• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com
سارا خاکی فیروز
روز عروسیم دلهره خیلی زیادی داشتم که چه اتفاقی بای چهره ام میوفته اما با تیم حرفه ای مهسا ممتاز من خیلی ناز و زیبا شده بودم...
سارا خاکی فیروز
نیلوفر تابان
من برای عروسی برادرم به ارایشگاه مهسا ممتاز رفتم نمیخواستم از عروس کم بیارم و انصافا از عروس زیباتر شده ب.دم مرسی از تیم مهسا ممتاز...
نیلوفر تابان
سمانه یوسفی
ساقدوش عروس بودم و دلم میخواست با ظاهری خاص در عروسی شرکت کنم به لطف مهسا ممتاز این کار انجام شد و من خیلی زیبا تر شدم...
سمانه یوسفی