• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com
توصیفات مشتریان ما
...
توصیفات مشتریان ما
سارا خاکی فیروز
روز عروسیم دلهره خیلی زیادی داشتم که چه اتفاقی بای چهره ام میوفته اما با تیم حرفه ای مهسا ممتاز من خیلی ناز و زیبا شده بودم...
سارا خاکی فیروز
نیلوفر تابان
من برای عروسی برادرم به ارایشگاه مهسا ممتاز رفتم نمیخواستم از عروس کم بیارم و انصافا از عروس زیباتر شده ب.دم مرسی از تیم مهسا ممتاز...
نیلوفر تابان
سمانه یوسفی
ساقدوش عروس بودم و دلم میخواست با ظاهری خاص در عروسی شرکت کنم به لطف مهسا ممتاز این کار انجام شد و من خیلی زیبا تر شدم...
سمانه یوسفی