• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com

ویدئوهای سالن زیبایی مهسا ممتاز

ویدئوهای سالن زیبایی مهسا ممتاز
میکاپ
رنگ مو
میکاپ
رنگ مو
طراحی و کاشت ناخن
لیفت مژه
پاکسازی پوست