• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com

برگزاری تمام دوره های آموزشی آرایشگری در سطح مبتدی تا پیشرفته با ارائه مدرک رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور.آموزش ها به صورت عملی و کاملا کاربردی جهت ورود به به بازار کار و کسب درآمد طراحی و برنامه ریزی شده است و تا زمان فراگیری کامل ادامه خواهد یافت.

میزان رضایت بالا و ورود اکثر هنرجویان به بازار کار کارنامه کاری ما را درخشان می کند.