• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com

در دوره آموزش اصلاح صورت و اصلاح ابرو روند کامل حذف موهای زائد صورت . ابرو ،به شما آموزش داده میشود. این دوره شامل: پذیرش مشتری و مشاوره،اصلاح صورت با بند ،اصلاح صورت با وکس، آشنایی با فرم های مختلف چهره و فرم های ابرو، اصلاح ابرو و رنگ ابرو میشود.