• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com

در دوره آموزش فیبروز ابرو ،یک روند کامل طراحی و رفع نواقص قسمت های خالی در ابرو جهت زیباتر کردن چهره، آموزش داده میشود.این دوره شامل طراحی اصولی ابرو بر اساس فرم چهره ،آشنایی با رنگ های برند فی،کار با قلم میکروبلیدینگ و ایجاد خطوط ظریف هاشور مانند ،در ابرو میشود. هنرجو در این دوره نحوه انتخاب رنگ مناسب برای ابروی هر مشتری و کشیدن خط هایی مانند موی ابروی طبیعی را می آموزد.تکنیک فیبروز ابرو بین 6 ماه تا یک سال ماندگاری دارد و پس از آن نیاز به ترمیم مجدد میباشد.