• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com

آموزش پاکسازی پوست با مدارک سازمان فنی و حرفه ای کشور.
پاکسازی پوست صورت زنانه مهارتی است در حوزه مراقبت و زیبایی که کارآموز قادر به انجام کارهایی هم چون آلودگی زدایی ،حفاظت و بهداشت فردی ، آنالیز کردن ساختمان پوست ،آماده سازی پوست مشتری ،پاکسازی انواع پوست،مراقبت های بعد از پاکسازی پوست و در نهایت به کارگیری ماسک صورت میباشد و با مشاغلی از قبیل متعادل سازی چهره زنانه در ارتباط است.
پاکسازی پوست در جهت بهبود اشتغال و توانمند سازی و پایدار بانوان همیشه در این مجموعه برگزار میشودبا پشتیبانی دائمی رایگان.
پاکسازی پوست امری بسیار پر طرفدار شناخته شده است که در حوزه مراقبت و زیبایی پوست میباشد که امروزه بسیار مورد اهمیت واقع شده است .
ورکشاپ آموزشی پاکسازی پوست در دوره های 4 روزه و به صورت هفتگی برگزار میگردد . این دوره های اموزشی با ارائه مدرک سازمان فنی  حرفه ای کشور(مجوز کار)و هم چنین مدرک پاکسازی تالگو فرانسه که مورد قبول در بیش از 100 کشور دنیا و بین المللی می باشد برگزار می گردد.