• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com
 مژه به صورت فشرده در انواع مختلف تری دی کلاسیک، والیوم، مگاوالیوم روسی می باشد. در کاشت  موقت می توان از مژه های تری دی استفاده کرد و در اکستنشن مگاوالیوم می توان از بهترین مواد استفاده کرد تا به زیبایی شما بیفزاید.