• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com
ابرو توسط استاد قرینه ساز با روش هاشور و دخترانه انجام می گیرد و با محصولات پرپشت کننده ابرو ترمیم می شود.