• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com
 1-کاشت ژل
کاشت ژل از پرطرفدارترین و بی عارضه ترین روش در عرصه ناخن است. 
2-کاشت پودر
کاشت ناخن با پودر باید با بهترین متخصصین ما و با بهترین متریال روز دنیا و بهداشت انجام خواهد شد؛ استفاده از پودر برای افرادی که عادت به جویدن ناخن دارند بهترین راه حل درمان است.