• ثابت محل کار : 02122793293
  • ثابت محل کار : 02122793259
  • همراه کاری : 09124040641
  • کاری : info@mahsamomtaz.com
با سوهان کردن و گرفتن گوشت های دور ناخن دست های زیباتری پیدا خواهید کرد. بهترین نیل آرتیست های ما با مواد مخصوص روی ناخن را پوشش داده و ناخن را براق می کنند.